Hračkárik s.r.o.,

so sídlom Zbehy 306, PSČ: 951 42, Slovenská republika,

IČO: 48 274 682,

DIČ: 2120144312

IČ DPH: SK2120144312.

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Odd. Sro, Vložka č.39440/N.

elektronická adresa: www.hrackarik.sk

Zodpovedný vedúci: Štefan Štefanka

Tel.č. +421 948 181 496

E-mail maloobchod : info@hrackarik.sk

E-mail veľkoobchod: vo@hrackarik.sk