Učíme sa abecedu / drevené hračky

Učíme sa abecedu / drevené hračky

Učíme sa abecedu / drevené hračky

Táto hra na abecedu obsahuje 26 veľkých hnedých písmen a 26 malých rôznofarebných, ktoré majú na zadnej strane vytlačené rôzne tvary zodpovedajúcej farby. Hlavným cieľom tejto hry je, aby sa deti naučili poznať písmená zábavnou formou spolu so svojimi priateľmi alebo rodinou. Okrem toho pomáha deťom precvičovať rýchlu reakciu, zlepšuje pamäť a rozvíja sociálne schopnosti. Pravidlá hry: Párovanie malých a veľkých písmen Umiestnite všetky kartičky s malými písmenami na hnedú podložku písmenami nahor, nemusia byť podľa abecedy. Všetky veľké písmená položte vedľa na stôl tiež písmenami nahor. Striedavo hádžte kockou. Vyberte malé písmeno rovnakej farby akú ste hodili a nájdite zodpovedajúce veľké písmeno. Ak hráč spáruje písmená správne, získa obe kartičky. Ak neuhádne, vráti písmená späť. Usmievavá tvárička znamená, že hráč si môže vybrať ktorékoľvek malé písmenko z hracej plochy. Smutná tvárička znamená, že hráč vynechá kolo. Hra končí, keď sa minú všetky písmená a víťazom je ten, kto ich získal viac. Pravidlá hry: Pamäťová hra Polož niektoré kartičky s malými písmenami rozličných farieb na biele štvorce hnedej podložky písmenami nahor. Všetci hráči sa 1-2 minúty snažia zapamätať písmená a ich farby. Otočte všetky kartičky naopak - farebnými tvarmi nahor. Začnite striedavo hádzať kockou. Hráč si môže vybrať tvar iba takej farby, akú hodil kockou a hádať písmeno. Ak uhádne, vezme si kartičku. Ak nie, ukáže písmeno ostatným a vráti ho na hraciu podložku. Usmievavá tvárička znamená, že hráč si môže vybrať ktorúkoľvek farbu. Ak padne smutná tvárička, hráč vynechá kolo. Hra skončí, keď sa minú všetky kartičky a vyhráva ten, kto ich má viac. Pomôcka: Pre jednoduchý začiatok použite 4 kartičky rozličných farieb a hrajú 2 hráči. Pridávaním počtu kartičiek sa stáva hra zložitejšou.

Kód produktu: 2573
Vek od: Rokov 3+
Pohlavie: Chlapec a dievča
Rozmer: 320 x 210 x 45 mm
Materiál: drevo
Skúste tiež tieto produkty